trafikradion.se
trafikradion.se
02:35 Malmö
Trafikinfo Trafikinfo trafikradion Trafikinfo
OK Just nu inga nya rapporter om större störningar i trafiken.
Trafikradion.se önskar trevlig resa.
Väglag: Skåne län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer runt noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka under natten då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. Väglaget kan förändras snabbt. Uppmärksamma halkkänsliga områden som vattendrag, skuggpartier, sänkor och bergskärningar. För mer information om aktuellt väglag se www.trafikverket.se
Uppdaterad: 2018-12-10 / 01:36
Mer information om läget på vägarna.
Trafikolyckor - Hinder - Köer - Vägarbeten