trafikradion.se
trafikradion.se
16:34 Jönköping
Trafikinfo Trafikinfo Kameror Trafikinfo trafikradion
App Play Google
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Risk för ishalka då våta vägar kan frysa. Prognos: Fortsatt risk för ishalka under kvällen.
Uppdaterad: 2017-11-19 / 16:03
Mer information om läget på vägarna.
Trafikolyckor - Hinder - Köer - Vägarbeten