back reload
m.trafficradio.eu map e-mail Facebook
         
trafik kollektiv kamera NEWS
Nästa ordinarie trafikrapport kl 15
Göteborg: GO FM på 94,9 MHz
(09:00) Väg 570 i Kungälvs kommun i Västra Götalands län
Färja: Helt stopp på färjan på grund av underhåll 30 maj mellan kl 09:00-17:00.
Preliminär sluttid: 2017-05-30 / 17:00
Vägarbete Jordfallsbron
Reparationsarbeten, begränsad framkomlighet. Välj gärna Angeredsbron istället så rullar trafiken på bättre. Pågår tom 31/8.
Vägarbete Älvsborgsbron
Stora arbeten på brons västra sida pågår som påverkar trafiken i båda riktningar. Pågår tom 31/10.
Just nu pågår 11 större vägarbeten.
Väg 1898.01 från Östadkulle till Salsten båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2017-05-02 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-10-31 / 23:00
587 Väg 587 mellan Jordfallsbron och Bohusmotet (82), i båda riktningar.
Vägarbeten: Byte av kantbalk på Jordfallsbron. Mellan kl 09-14 två filer öppna mot Kungälv, mellan kl 14-20 två filer öppna mot Bohus.
Starttid: 2017-04-12 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-09-01 / 23:00
E 6 E6 från Trafikplats Kungsbacka N (61) till Länsgräns O/N vid Sandsjöbacka i riktning mot Göteborg i Hallands län (N)
Sprängningsarbete: Vägen avstängd i ca 10 minuter på grund av sprängningsarbete
Starttid: 2016-06-20 / 01:00
Preliminär sluttid: 2018-01-31 / 23:00
E 6 E6 från Trafikplats Kungsbacka N (61) till Länsgräns O/N vid Sandsjöbacka i riktning mot Göteborg i Hallands län (N)
Vägarbeten: Ny faunapassage över väg E6. För mer info www.trafikverket.se/
Starttid: 2016-06-20 / 01:00
Preliminär sluttid: 2018-01-31 / 23:00
905 Väg 905 från Stuv till Håfors båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på bron över Löftaån.
Starttid: 2017-05-08 / 07:00
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E45 E45 vid Tpl Marieholmsmotet (76) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ramp mellan E20.10 och E45 Norrgående Ramp från Röde orm mot E45 N stängd.
Starttid: 2014-09-01 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-05-31 / 23:00
E45 E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Påfarten mellan E45 västerut och Stadstjänaregatan/Norra Sjöfarten vid Lilla Bommen är stängd. Även påfarten E45 vid Göteborgs Centralstation mot Karlstad är stängd. Stor risk för köbildning i området runt Göteborgs Centralstation, Nordstan och vid Gasklockan/Falutorget, under hela perioden bygget pågår. Välj gärna annan väg eller annat färdsätt. Omledningen pågår tills bygget är färdigställt, vilket beräknas ske i slutet av 2019.
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär sluttid: 2019-12-29 / 16:00
Stångjärnsgatan mellan Väg 570 (Hjalmar Brantingsgatan) (Götaälvbron)/Väg 570 (Götaälvbron) och Gjutjärnsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning av Stångjärnsgatan på grund av byggnation av Hisingsbron
Starttid: 2017-03-23 / 14:49
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 16:00
E45 E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergsmotet (75) i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Investeringsprojekt E45 Lilla Bommen
Starttid: 2016-03-18 / 01:00
Preliminär sluttid: 2021-06-01 / 23:00
Marieholmsgatan i båda riktningar
Vägarbeten: Byggnation av ny tunnel.
Starttid: 2015-01-14 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 16:00
E 6 E6 vid Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mellan Tingstadsmotet och Lundbyleden kommer ett körfält att tas i anspråk för byggarbetet. Trafikljusen vid utfarten från Bällskärsvägen mot E6 kommer att släckas och vävning tillämpas.
Starttid: 2015-05-01 / 01:00
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se